Аб'явы / Ogłoszenia

  • Dzisiaj –II niedziela miesiąca, składka przeznaczona na remont przy kościele.
  • Dziękujemy wszystkim, kto uczestniczył w pielgrzymce do Matki Bożej Trokielskiej, a także tym, kto pomagał podczas Uroczystości w Trokielach, naszemu chórowi Vox Domini, na czele z p. Olgą Markiewicz.
  • Każdego dnia o 1820– różaniec w intencji pokoju! Zapraszamy wszystkich!!! Zachęcamy też do wspólnej modlitwy w rodzinach.
  • 15.07 – poniedziałek –wspomnienie św. Bonawentury.
  • 16.07 – wtorek –wspomnienie NMP z Góry Karmel
  • 19.07 – piątek– Adoracja od 1500 do 1600.
  • 20.07 – sobota –wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej. Zapraszamy na Mszę św. o 1800 na miejsce straceń (Fort Nr 2 za Grodnem).
  • 21.07 – niedzielaUroczystość Najświętszego Odkupiciela – Główny Odpust naszej parafii! Zapraszamy szczególnie na Sumę, Mszę św. o 1200.
  • Porządek Mszy św. w niedzielę w czasie wakacji: 730, 900, 1030, 1200, 1900 i 2030.
  • W czasie wakacjinie przyjmuje psycholog. Ewentualne potrzeby proszę zgłaszać do O. Proboszcza.
  • Pielgrzymka Lida – Nowogródek.Szczegóły na plakatach.
  • Nauki przedmałżeńskie – w każdy piątek o 2000, w sali numer 5.

  Ojcowie Redemptoryści

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com