Kolędy

Mizerna, cicha

Mizerna, cicha, stajenka licha, 
Pełna niebieskiej chwały. 
Oto leżący, przed nami śpiący 
W promieniach Jezus mały. 

Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi, 
Pod malowaną tęczą. 

I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
Radzi oglądać Pana, 
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia 
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

Oto Maryja, czysta lilija, 
Przy niej staruszek drżący 
Stoją przed nami, przed pastuszkami 
Tacy uśmiechający.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com