Pastorałki

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora 
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego,
nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy
¶wiatło¶ć z nieba toczy.

4. Chwałę oznajmuj±c,
szopę pokazuj±c,
chwałę Boga tego,
dzi¶ nam zrodzonego.

5. "Tam Panna Dzieci±tko,
miłe Niemowl±tko,
uwija w pieluszki,
po¶pieszcie pastuszki!"

6. Natychmiast pastuszy
¶piesz± z całej duszy,
weseli bez miary,
nios± z sob± dary.

7. M±dro¶ci druhowie,
z daleka królowie,
pragn± widzieć swego
Stwórcę przedwiecznego.

8. Dzi¶ Mu pokłon daj±
w ciele ogl±daj±.
Każdy się dziwuje,
że Bóg nas miłuje.

9. I my też po¶pieszmy,
Jezusa ucieszmy
ze serca darami:
modlitwa, cnotami.

10. Jezu najmilejszy,
ze wszech najwdzięczniejszy,
zmiłuj się nad nami
grzesznymi sługami.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com