Listy Pasterskie

Życzenia Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok Pański 2017

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

W świętą noc Bożego Narodzenia wielka światłość zabłysła nad ziemią. Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7) i przyszedł na ten świat, jako ubogie, pokorne, bezbronne Dzieciątko. Prawdziwy Bóg stał się człowiekiem, aby całej ludzkości objawić w pełni swoją nieskończoną miłość.

Podobnie jak pasterze z okolic Betlejem, którzy tamtej nocy trzymali straż nad swoją trzodą, słyszymy dziś te same słowa Dobrej Nowiny: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). Oświeceni światłem wiary, przybywamy do stajenki i pochylamy czoło przed Nowonarodzonym Zbawicielem, w którego obliczu jaśnieje najwspanialsza z tajemnic: tajemnica Bożej miłości.

Zaufajmy tej miłości i otwórzmy nasze serca Chrystusowi. Niech Ten, który rodzi się dla nas, narodzi się także w nas. Pozwólmy Mu przemienić nasze życie, napełnić je radością, nadzieją, pokojem. Niech w naszych rodzinach, w miejscach nauki i pracy, we wspólnotach, do których należymy, i w całym społeczeństwie będzie jak najwięcej wzajemnej życzliwości, dobroci, miłosierdzia i przebaczenia. Wtedy odczujemy prawdziwą radość, którą niesie nam Nowonarodzony Syn Boży.

W pełne radości i chwały Święta Bożego Narodzenia ogarniam Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, swoją modlitwą i składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus każdemu hojnie błogosławi, umacniając w wierze, nadziei i miłości, niech darzy dobrym zdrowiem i udzieli obfitości wszelkich łask. Niech Nowy Rok Pański 2017 będzie pomyślny i szczęśliwy, a każdy jego dzień upływa pod znakiem błogosławieństwa Bożego.

Wesołych Świąt!

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com