Listy Pasterskie

Życzenia Wielkanocne Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza 2017

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Radość Wielkanocna rozjaśnia dziś Kościół na całym świecie. W naszych świątyniach, w domach i w sercach wszystkich chrześcijan rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – świętujemy zwycięstwo, jakie Chrystus Pan odniósł nad grzechem i śmiercią.

Chrystus zmartwychwstał! On żyje i będzie żył na wieki! Ta prawda ukazuje nam potęgę bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Ta sama miłość, która została nam objawiona na drzewie krzyża, dziś przemawia do nas w znaku pustego grobu.

Ten znak przypomina nam, że kiedyś i nasze groby, i groby naszych bliskich zmarłych będą puste. Dokona się wtedy ten sam cud, który dziś wspominamy – cud zmartwychwstania. Jak pisze święty Paweł: „jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,8).

Czy może być dla człowieka większa radość, niż świadomość, że z każdym dniem swej doczesnej wędrówki zmierza nie ku śmierci i nicości, ale ku pełni nowego, prawdziwego życia, które nie będzie miało końca?

Trwając w tej radości paschalnej, którą obdarzył nas Chrystus przez swoje Zmartwychwstanie, składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moc najserdeczniejszych życzeń. Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią opromieni radością każdy dzień Waszego życia, niech napełni pokojem i ufnością Wasze serca, niech pozwoli wiernie podążać za Panem i Zbawicielem drogą wiary, nadziei i miłości.

Ogarniam Was wszystkich moją modlitwą, życzę błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i obfitości wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.

Wesołego Alleluja!

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com