Listy Pasterskie

Do Kapłanów i Wiernych Diecezji Grodzieńskiej

Drodzy Diecezjanie!

Zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji Kapłanów i Sióstr Zakonnych, pracujących w naszej Diecezji Grodzieńskiej. Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga od nas jedności i solidarności modlitewnej przed Bogiem.

W miesiącu październiku zwracamy się do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowe, która nigdy nie opuściła, tych którzy do Niej zwracają się z prośbami. Ufamy, że i teraz Orędowniczką w naszych szczególnych prośbach i potrzebach.

Proszę Was, kochani Diecexjanie o modlitwę różańcową przez cały miesiąc październik.

Łącząc się z Wami w jedności modlitewnej z serca błogosławię

Alexander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com