Listy Pasterskie

Apel Ks.Bp Aleksandra Kaszkiewicza

W związku z tym zarządzam, aby w dniach od 11 do 17 grudnia w Bazylice Katedralnej Adoracja Najświętszego Sakramentu była poświecona modlitwie, aby księża i siostry zakonne z Polski nie musiały opuszczać naszej Diecezji.
Adoracja w Kaplicy Matki Bożej Kongregackiej Bazylice Katedralnej będzie trwała od godz. 09.45 do 18.45. Co godzina będzie odmawiana wspólna modlitwa w tej intencji i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Przy kaplicy adoracyjnej będzie umieszczona księga, w której wierni po modlitwie będą składali swe podpisy i prośby. Każdego dnia ich listy z podpisami będą przedstawiane kompetentnym władzom państwowym.
Czuwanie niech będzie wyrazem wspólnej modlitwy przed Bogiem i widzialnym znakiem naszej jedności wobec tych, którzy chcieliby ingerować w wewnętrzne sprawy Kościoła.

Wszystkich zachęcam do modlitwy i z serca błogosławię
Alexander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński Grodno

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com