Listy Pasterskie

Życzenia księdza biskupa Alexandra Kaszkiewicza na Boże Narodzenie 2006 roku i na Nowy Rok 2007

Obecność Boga w dziejach ludzkości, utwierdza nasze dążenia ku temu, co jest święte, zachęcając nas do dawania świadectwa Prawdzie w naszym codziennym życiu i posługiwaniu. W Nim ma wzrastać nasza miłość ku Bogu i bliźnim.

Pochylając się nad tą Wielką Tajemnicą, odrzućmy od siebie wszelki lęk krępujący naszego ducha, abyśmy się stali godnymi głosicielami Prawdy, która uwalnia od zła i zachęca do pięknego świadectwa o Bożej Miłości.

Na przestrzeni historii, droga wiodąca do Boga, była czasem długą, pełną trudnych doświadczeń i cierpień. Zawsze jednak Boże Narodzenie, nawet te, pośród trudnych dziesięcioleci, przypominało, że „Bóg się rodzi, moc truchleje!"

I my dziś, zginając kolana przed Majestatem Nowonarodzonego Jezusa, radując się Bożym Pokojem z Nieba - budujmy pośród nas lepszy, bardziej ludzki świat. Prostota Betlejemskiej szopki, niech napełni nas pewnością, że skoro Bóg, wybrał takie właśnie miejsce na przyjście Swego Syna, to nie pogardzi także ubóstwem naszego świata, i naszymi sercami, czyniąc je Swoim mieszkaniem - Swoim Królestwem.
Drodzy Bracia i Siostry! Życzę Warn Błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Niech On darzy Was wszelkim dobrem, uszlachetnia serca, oświeci i rozraduje umysły, byśmy mogli wspólnie wznosić Królestwo Bożego Syna, Królestwo Miłości nie znającej granic, aby w ten sposób budować świat jednoczący wszystkich ludzi dobrej woli.

Niech Miłość i Dobroć Boga, Który w Synu Swoim Jezusie Chrystusie, przychodzi do człowieka - pomogą nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok Pański 2007.

Na radosne i błogosławione przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia oraz na każdy dzień Nowego 2007 Roku z całego serca błogosławię.

Alexander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński
Boże Narodzenie 2006 roku

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com