Listy Pasterskie

Do P.T. Przewielebnych Księży Proboszczów i Administratorów m. Grodna

6 maja, 2007 r. Program uroczystości:

7.00 - Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej oo. Franciszkanów;
8.00 - Wyjście pieszej pielgrzymki z pod kościoła franciszkańskiego do kościoła
parafialnego w Kopciówce. Przejście ulicami miasta;
12.00 - Przybycie do Kopciówki;
12.00 - 13.00 - Odpoczynek, herbata;
13.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
14.00 - Konferencja dla kobiet i matek;
15.00 - Msza Św.;
16.30 - Zakończenie uroczystości. Powrót do Grodna.

Proszę Księży o zachęcenie swoich parafian do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce lub dotarcia na nabożeństwa do kościoła w Kopciówce własnym transportem.
Na trud przygotowania i pielgrzymowania do obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Kopciówce z całego serca błogosławię

Alexander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński Grodno

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com