Listy Pasterskie

List pasterski ks. Bpa A. Kaszkiewicza na początek roku szkolnego i katechetycznego 2007/2008

Kochana Młodzieży!

(...) Nie dajcie się zwieść «fałszywym prorokom», odbierającym Warn wiarę w Boga i w sens ludzkiego życia. Nie naśladujcie młodzieży, zepsutej moralnie i pozbawionej ideałów. Sami wiecie, że największym głodem współczesnego człowieka jest tęsknota za Bogiem, prawdą i miłością. Pomóżcie także swoim przykładem wzmocnić wiarę u waszych kolegów i koleżanek. Pamiętajcie o słowach Sługi Bożego Ojca świętego, Jana Pawła II, wielkiego przyjaciela młodzieży: «Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali», oraz «budujcie dom swego życia na skale, którą jest Chrystus». (...)

Drogie Dzieci!

Zwracam się do was z gorącą prośba, abyście od początku roku szkolnego bardzo pokochały naukę religii i gorliwie uczestniczyły w cotygodniowych zajęciach katechetycznych w waszej parafii. Wszystko co w życiu ma wielką wartość wymaga trudu i poświęcenia. Boga także musicie szukać i poznawać trudzie i otwartości serca. Pobiegnijcie, więc tam, gdzie można Go znaleźć. Może to będzie zimny kościółek, albo ciemna kapliczka, lub ciasna salka w domu kościelnym. Niech Was to nie zniechęca. Ważne, że Bóg czeka na was i pragnie napełnić wasze serca największą miłością. Na początku roku szkolnego życzę wam. a przede wszystkim pierwszoklasistom samych dobrych ocen w szkole i na katechezie oraz wielu radości w poznawaniu Boga.

Kochani Rodzice!

Chrystus kieruje do Was swoje wezwanie: «Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie. Nie zabraniajcie im, do takich należy królestwo Boże»(Mk 10,14). Pełni radości i wdzięczności Bogu zaraz po urodzeniu przynieśliście Wasze dziecko do kościoła i poprosiliście o udzielenie Sakramentu Chrztu Świętego. Wtedy publicznie, wobec kapłana i wspólnoty kościoła, przyrzekliście Bogu, że przyjmujecie na siebie razem z rodzicami chrzestnymi zaszczytny obowiązek wychowania tego maleństwa w wierze katolickiej tak, aby zachowując Boże przykazania miłowało Boga i bliźniego jak nas nauczył Jezus Chrystus, zobowiązując się tym samym do systematycznej jego katechizacji. Człowiek z natury swojej potrzebuje Boga do pełni rozwoju swojego człowieczeństwa. Dlatego też katechizacja powinna być prowadzona w każdej klasie, nie tylko do I Komunii Świętej dziecka, ale aż do całkowitego zakończenia przez niego nauki w szkole. Żadne, więc przeszkody jak na przykład: brak czasu, lekcje muzyki, języków obcych, czy wielość pracy nie może zwolnić z obowiązku poznawania Chrystusowej nauki. Niespełnienie tego obowiązku jest ciężkim wykroczeniem moralnym obciążającym dzieci i młodzież, ale także ich rodziców i chrzestnych.

(...) Kościół w dokumentach soborowych przypomina, że rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi wychowawcami i nauczycielami wiary poprzez osobisty przykład życia prawdziwie chrześcijańskiego ( Por. Dekret o Apostolstwie Świeckich). Dlatego proszę Was Kocham Rodzice, abyście, więc razem ze swoimi dziećmi uczestniczyli w każda niedziele we Mszy Św., regularnie przystępowali do Sakramentów Świętych i codziennie modlili się razem z dziećmi dając im własnym życiem dobry przykład głębokiej i żywej wiary. Młode pokolenie ma prawo oczekiwać, że otrzyma od was wzory życia pięknego i prawego, że ojcowie, matki i wychowawcy przekażą im niezafałszowaną mądrość życia. (...)

Dlatego na koniec zwracam się do Was kapłani, diakoni, siostry zakonne, katecheci i katechetki świeckie. Nauczanie i wychowywanie w wierze należy do najważniejszych zadań Kościoła wyznaczonych przez Jezusa Chrystusa. Chrystus posyła was do każdego człowieka; «Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna I Ducha Świętego». (...) Proszę Was, aby w każdej parafii naszej Diecezji była prowadzona systematyczna katechizacja dzieci i młodzieży. Wobec tego obowiązku nikt z nas kto otrzymał misję kanoniczną nauczania nie może czuć się usprawiedliwionym żadnymi przeszkodami zewnętrznymi. Organizujcie katechezę w salce katechetycznej. Dojeżdżajcie do najdalszych punktów katechetycznych. Wszystkim dzieciom ukazujcie miłość Chrystusa i piękno chrześcijańskiego życia.

(...) Wszystkim podejmującym w tym roku szkolnym tak wzniosłe dzieło katechizacji: rodzicom, nauczycielom, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetkom i katechetom , dzieciom i młodzieży - oddając Was opiece Matce Najświętszej - z serca błogosławię; +W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+

Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com