Listy Pasterskie

Narodził się nam Zbawiciel

Nowonarodzone Dziecię woła o nawrócenie serca. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że „tylko Bóg może wypełnić serce człowieka”. Należy mieć odwagę, by przyznać się do swoich błędów i słabości i oddać swoje życie w Boże ręce. Tak jak dziecko ufa bezgranicznie swoim rodzicom, tak i każdy z nas powinien zaufać Ojcu Niebieskiemu. Boże Narodzenie powinno dokonać się w każdym z nas, w każdym człowieku żyjącym na kuli ziemskiej.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, by wraz z pasterzami z pokorą i wiarą ukłonić się przed Bogiem. Każdy, kto odwiedzał Chrystusa w betlejemskiej stajence, odchodził uszczęśliwiony. W Chrystusie dostrzeżemy własną godność i wrócimy do naszych zajęć szczęśliwi. Niech ponowne powitanie Chrystusa Nowonarodzonego będzie prawdziwą pielgrzymką każdego z nas do odkrycia prawdy, że bez Boga nie potrafimy dobrze zaplanować własnego życia.
Pójdźmy z wielką radością do Boga! Nie lękajmy się Jemu zawierzyć, mimo tego, że jest bezbronnym Dziecięciem. Uwierzmy w Wszechmoc Jego Miłości, która kruszy pęta nienawiści i ludzkiego zła, a wprowadza Pojednanie z Bogiem i bliźnimi. Niech Miłość Boża, która została objawiona w Jezusie Chrystusie, napełni nas wszystkich i pomoże z ufnością wkroczyć w Nowy Rok Pański 2010.
Na radosne i błogosławione przeżywanie świąt Bożego Narodzenia oraz na każdy dzień nowego 2010 r. z całego serca błogosławię.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com