Listy Pasterskie

Komunikat Ks. Bp. Aleksandra Kaszkiewicza w sprawie prowadzenia katechizacji w nowym roku katechetycznym

Drogie Dzieci! Kochana Młodzieży! Zwracam się do was z gorącą prośbą abyście od początku roku szkolnego bardzo pokochali naukę religii i gorliwie uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach katechetycznych w waszej parafii. Bóg czeka na was i pragnie napełnić wasze serca największą miłością. Na początku roku szkolnego życzę Wam wszystkim, a szczególnie pierwszoklasistom i młodzieży, która w tym roku kończy naukę w szkolę, samych dobrych ocen a na katechezie wielu radości w poznawaniu Boga i w rozwiązywaniu różnych trudności życiowych.

Na koniec zwracam się do Was kapłani, diakoni, siostry zakonne, katecheci i katechetki świeckie. Nauczanie i wychowywanie w wierze należy do najważniejszych zadań Kościoła wyznaczonych przez Jezusa Chrystusa. Chrystus posyła was do każdego człowieka; " Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,19-20).

W imię tego nakazu Chrystusa nakazuje i proszę Was, aby w każdej parafii naszej Diecezji była prowadzona systematyczna katechizacja dzieci i młodzieży aż do czasu zakończenia przez nie nauki w szkole średniej. Do I Komunii Świętej można dopuścić tylko te dzieci, które systematycznie przynajmniej dwa lata uczestniczyły w katechezie przygotowawczej i regularnie uczęszczały w każdą niedzielę na Mszę Świętą. Niedopuszczalne są więc praktyki tak zwanych expressowo-wakacyjnych I Komunii Świętych, czyli bez wcześniejszej dwuletniej katechezy.

Wobec obowiązku nauczania dzieci i młodzieży nikt kto otrzymał ode mnie misję kanoniczną nauczania nie może czuć się zwolnionym i usprawiedliwionym żadnymi przeszkodami zewnętrznymi. Drodzy Kapłani! Organizujcie systematyczną katechezę w salce katechetycznej. Dojeżdżajcie do najdalszych punktów katechetycznych. Wszystkim dzieciom ukazujcie miłość Chrystusa i piękno chrześcijańskiego życia. Obowiązkowo także, proszę Was, przyślijcie do kurii biskupiej w Grodnie rozkład zajęć katechetycznych prowadzonych w Waszej parafii aby móc zweryfikować tak istotne i konieczne dla rozwoju każdej parafii nauczanie katechetyczne.

Modlę się gorąco, aby w obecnie rozpoczętym już roku szkolnym dzieło katechizacji wydało jak najobfitsze owoce w każdej parafii naszej Grodzieńskiej Diecezji. Wszystkim podejmującym w tym roku szkolnym tak wzniosłe dzieło katechizacji: rodzicom, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetkom i katechetom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży - oddając Was opiece Matce Najświętszej - z serca błogosławię;

+W imię Ojca +i Syna +i Ducha Świętego+ Grodno, dnia 17.09.2010r.
Alexander Kaszkiewicz
Паводле Grodnensis.by

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com