Listy Pasterskie

Komunikat w sprawie beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II

Umiłowani Wierni Diecezji Grodzieńskiej

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że Ojciec Święty Benedykt XVI potwierdził heroiczność cnót sługi Bożego Jana Pawła II. Został również uznany cud, który dokonał się przez wstawiennictwo sługi Bożego. Sługa Boży Jan Paweł II już za życia był uważany za świętego, a teraz tym bardziej będzie naszym orędownikiem w niebie.

Uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 1 maja, na placu św. Piotra w Rzymie. O możliwość i warunki udziału w niej pytajcie się swoich Księży Proboszczów.

Dziękuję wszystkim tym, którzy modlili się o wyniesienie na ołtarze Wielkiego Papieża. Zapraszam wszystkich do duchowego przygotowania się do beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, który był tak drogi dla kapłanów i wiernych naszej diecezji i całej Białorusi. Przeżywajmy ten czas na modlitwie dziękczynnej, prosząc o obfite łaski Boże dla naszej diecezji, Kościoła na Białorusi i w świecie.

 

Na czas oczekiwania na beatyfikację i przygotowania

z całego serca wszystkim błogosławię

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com