Listy Pasterskie

Życzenia Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Boże Narodzenie i Nowy Rok Pański 2015

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, drodzy diecezjanie!

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Drodzy Diecezjanie!

«Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2,10-11). Tymi słowami anioł Pański oznajmił pasterzom z Betlejem radosną nowinę o Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Przyjście Syna Bożego na ten świat budzi w sercach radość, bo jest wyrazem odwiecznej, nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka.

W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy wciąż na nowo Tajemnicę tej Bożej miłości. Nadaje ona sens naszemu życiu, napełnia nas ufnością i spokojem, sprawia, że czujemy się szczęśliwi i bezpieczni, jako umiłowane dzieci naszego Ojca, który jest w niebie. Pragniemy dzielić się tą radością z rodziną i najbliższymi, z braćmi w wierze chrześcijańskiej i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

W tym świątecznym czasie składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moje najlepsze życzenia. Niech radość Świąt Bożego Narodzenia zagości w Waszych sercach, w Rodzinach i w całym społeczeństwie. Niech Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na ten świat z darem Zbawienia, umacnia Was w wierze, nadziei i miłości. Niech hojnie darzy zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Życzę radosnych, pogodnych, pełnych nadziei i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego, obfitującego w Boże błogosławieństwo Nowego 2015 Roku!

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

Grodno,16. 12. 2014 r.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com