Historia parafii

Historia parafii

Grodno położone nad Niemnem, liczy dziś ok. 400 tyś. mieszkańców. Redemptoryści na Białorusi pojawili się po odwilży komunistycznej, kiedy Kościół odzyskał prawo istnienia, a ludzie wyznawania wiary. Redemptoryści zostali zaproszeni, by prowadzić Misje św. i rekolekcje parafialne w dopiero co otwartych kościołach, w nowo organizujących się wspólnotach parafialnych. Ponieważ na Białorusi, jak w innych republikach po rozpadzie ZSSR, był ogromny brak księży. Bp ordynariusz Alexander Kaszkiewicz zaproponował Redemptorystom objęcie kilku parafii. I tak O. Andrzej Szczupał objął Porzecze, O.Franciszek Krakowski - Makarowce, O. Karol Barnaś - Ejsmonty, O. Roman Cieslak -Brzostowice, O. Jan Bartos - Wołpę.

Redemptoryści, jako zakonnicy, winni jednak prowadzić życie we wspólnocie i praca na parafii pojedynczo należy do sytuacji nadzwyczajnych. Następnym etapem było utworzenie wspólnoty w Grodnie, Ks. Bp Alexander Kaszkiewicz zaproponował nam objęcie nowej parafii na osiedlu "Dziewiatówka", leżącym na obrzeżu miasta, liczącym ok. 60 tyś. mieszkańców i wciąż rozbudowywanym. Do parafii należy także pobliskich 11 wiosek.

Do organizowania nowej parafii i placówki redemptorystów został skierowany w 1992 r. O. Jan Zubel.

Praca jego była od początku bardzo owocna: stworzył komitet parafialny, dokonał potrzebnej rejestracji parafii, zakupił ziemię potrzebną pod budowę Kościoła i przyszłego klasztoru oraz wybudował tymczasową kaplicę Najświętszego Odkupiciela, gdzie zaczęli się gromadzić wierni i tworzyć wspólnotę parafialną.

Do O. Jana Zubla w 1995 roku dołączył O. Waldemar Słota, obecny proboszcz, który wybudował przy Kaplicy 2 sali katechetyczne, aby można było systematycznie prowadzić katechezę dla dzieci , młodzieży i dorosłych. W katechezie pomagały od początku siostry Nazaretanki.

Następnie wybudowano tymczasowe mieszkanie - barak. Obecnie pracuje 3 ojców. W 1997 roku proboszczem został O. Waldemar Słota i rozpoczęta została budowa ośrodka duszpasterskiego i Kościoła. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy budowę Klasztoru, w którym mogłoby zamieszkać 10 ojców, dom katechetyczny oraz dom dla sióstr. Zbudowany jest także kościół.

Ufamy, że staraniem całej prowincji i ofiarodawców, tak jak to jest dotychczas, uda nam się w najbliższej przyszłości skończyć budowę.

Na Białorusi jest wiele trudności, ogólna bieda. Kraj po rozpadzie Związku sowieckiego dryfuje jak łódź na morzu: czepiając się Rosji, a jednocześnie próbują być krajem demokratycznym - co nie jest proste.

Sytuacja Kościoła jest także trudna: większość księży z Polski, ciągle problemy z pobytem co - kilka miesięcy trzeba się meldować.

Ta ciągła świadomość, że mogą cię usunąć jako kapłana, wcale nie dodaje skrzydeł. Taka niepewność wymaga wiele hartu ducha, ale również bardziej pozwala zaufać Bożej opatrzności i Jej wszystko powierzyć.

Nasza parafia w dość szybkim tępe się rozrasta. Rozpoczynaliśmy od zera, a dzisiaj już co niedzielę sprawujemy 6 Mszy św. w kaplicy, która mieści 1000 (tysiąc) osób.
Katechizujemy co roku ponad 1600 (tysiąc sześćset) dzieci i młodzieży, najwięcej z siedmiu parafii Grodna.

W tym roku do I Kom. Św. przystąpiło 170 dzieci i młodzieży a 180 przyjęło sakrament bierzmowania.

Powstają grupy parafialne, młodzieżowe, od 5 lat działa zespół wokalno - instrumentalny "RuaH".

W każde wakacje organizujemy obozy "wakacje z Bogiem" i Oazy dla ponad 400 osób dzieci i młodzieży z parafii, chociaż oficjalnie Kościół takowych organizować nie może.
Bardzo w tym pomaga nam Caritas grodzieńska.

W 1999 roku przeżywaliśmy I - sze Misje św. w naszej parafii. W roku jubileuszowym wmurowaliśmy kamień węgielny w nowy kościół.

W tymże roku jubileuszowym zorganizowaliśmy Pierwszy Festiwal Piosenki Religijnej "Te Deum Laudamus" dla całej diecezji. Zaskoczyła nas liczba chcących wziąć w tym festiwalu udział. Zgłosiło się ponad 500 (pięćset) osób do lat dwudziestu - i zmuszeni byliśmy zamknąć listę z powodów finansowych.

Okazuje się, że każda parafia posiada mały zespolik muzyczny, bądź scholką i chce wziąć udział w festiwalu. To bardzo cieszy, że w tak trudnych warunkach w parafiach budzących się do życia, są już takie jaskółki wiosny naszego Kościoła na Białorusi.

Festiwal stał się okazją do lepszego poznania się i spotkania młodzieży oraz dzielenia się Bogiem w śpiewie, wspólnej modlitwie i przebywaniu razem.

Za to wszystko, co Pan Bóg daje nam na tej ziemi doświadczać po czasie prześladowania Kościoła, niszczenia obiektów Sakralnych, wypędzania kapłanów i zabraniania wyznawania wiary chce się śpiewać: "Bogu niech będą dzięki".

Mamy już pięciu chłopców z Białorusi w naszym seminarium Redemptorystów - jest nadzieja.Działają dwa Seminaria Diecezjalne - w Grodnie i Pińsku.

Wiele parafii pozostaje jeszcze bez kapłana i tylko czasem ktoś dojedzie, by Mszę św. odprawić.

Potrzeba wiele modlitwy i ofiary, by dzieło Boże szerzyć i aby Ewangelię Chrystusową mogli wszyscy usłyszeć i przyjąć.

Ważne daty

W roku 1993 Ks. Bp Alexander Kaszkiewicz eryguje nową parafię dla dzielnicy starego Grodzieńskiego grodu nad brzegiem Niemna liczącego obecnie około 400 tys. Mieszkańców. Nową parafię Ks. Biskup powierza redemptorystom.

28.08.1994 rok - Ks. Bp Alexander Kaszkiewicz dokonuje poświęcenia tymczasowej kaplicy w nowej parafii pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela.

1995 rok - wybudowano tymczasowe sale katechetyczne, do których uczęszcza na katechezę ponad 1500 dzieci i młodzieży.

22.12.1996 rok - Pierwsze Nabożeństwo Nieustannej Nowenny przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wprowadzonego do tymczasowej kaplicy. Nabożeństwo Nowenny gromadzi odtąd w każdą środę czcicieli Matki Bożej.

1997 rok - O. Dyrektor Radia Maryja przekazuje figurę Matki Bożej Fatimskiej do kaplicy na Dziewiatówce. Dzieje się to w roku, gdy figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedza wszystkie parafie Białorusi.

14.11.1997 roku - Rozpoczyna się budowa Kościoła i ośrodka Duszpasterskiego Redemptorystów w Grodnie. Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi podczas audiencji projekt kościoła i ośrodka Duszpasterskiego na Dziewiatówce.

7 - 14.11.1999 rok - Pierwsze Misje Święte w parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.

7.11.2000 rok - wmurowanie Kamienia Węgielnego w mury kościoła i ośrodka duszpasterskiego. Kamień pochodzi z grobu św. Piotra z Rzymu i został podarowany i poświęcony przez Papieża Jana Pawła II. Wmurowania dokonał J. E. Ks. Bp Antoni Dziemianko w obecności prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com