Jak zostać redemptorystą

Jak zostać redemptorystą

Etapy formacji

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela daje możliwość wybrania dwojakiej drogi realizacji powołania: jako brat zakonny i jako kapłan. Dwa pierwsze etapy formacji kandydatów na kapłanów i braci zakonnych odbywają się wspólnie:

Postulat – trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zaangażowania apostolskie poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską. Wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozpoznają swoje powołanie.

Nowicjat – trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, głębszego poznawania istoty życia zakonnego i podejmowania decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu.

Kolejny etap formacji zależny jest od wybranej drogi:

Dla kandydatów na kapłanów:

Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

Dla braci zakonnych:
Juniorat – przeżywany jest w jednym z domów formacji. Trwa pięć lat. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług, bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych.

Jak zacząć?

Należy zgłosić się do jednego z ojców – duszpasterzy powołań, czy to telefonicznie, czy e-mailowo i poinformować o chęci wstąpienia do Redemptorystów. Ojcowie spotykają się z kandydatem w celu poznania jego motywacji, wyjaśnienia jakie dokumenty należy przygotować, kiedy i dokąd przyjechać.

Duszpasterstwo powołań kandydatów na ojców lub braci zakonnych

Strona Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com