Rok liturgiczny

Rok Liturgiczny

Adwent - rozpoczyna się od 4 niedzieli przed Bożym Narodzeniem i trwa do Wigilii.

Boże Narodzenie - trwa od Bożego Narodzenia do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Ze względy na tradycje Kolendy śpiewa się do 2.lutego.
Święta i uroczystości w okresie Bożego Narodzenia:
* 25.12 - Uroczystość Urodzenia Pańskiego,
* 26.12 - Szczepana Męczennika,
* 27.12 - Św. Jana Apostoła,
* 28.12 - święto Młodzianków Męczenników,
* 1.01 - Uroczystość św. Bożej Rodzicielki,
* 6.01 - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli),
* niedziela po 6.01 - Chrzest Pański.

Okres zwykły - W ciągu roku trwa od 6 do 9 tygodni. Zaczyna się od niedzieli Chrztu Pańskiego, a trwa do wtorku przed środą Popielcową. Święta i uroczystości okresu zwykłego:
* 25.01 - nawrócenie św. Pawła,
* 2.02 - święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).

Wielki Post trwa 40 dni zaczyna się Środą Popielcową, a kończy się w Wielką Sobotę.
Święta i uroczystości W Wielkim Poście:
* 19.03 św. Józefa,
* 25.03 Uroczystość Zwiastowania NMP,
* 6 niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa.

Tridum Paschalne:
* Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa,
* Wielki Piątek - męka i śmierć Chrystusa,
* Wielka Sobota - Wigilia Paschalna.

Okres Wielkanocny trwa 50 dni do Zesłania Ducha Świętego.
Święta i uroczystości okresu Wielkanocnego:
* Zmartwychwstanie Jezusa,
* Święto Bożego Miłosierdzia II niedziela wielkanocna,
* 3.05 - uroczystość NMP Królowy Polski,
* 7 niedziela po Wielkanocy - Wniebowstąpienie Jezusa,
* 50 dni po Wielkanocy - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Okres zwykły cd. trwa od 25 do 28 tygodni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę przed pierwszą Niedzielą Adwentu.
Święta i uroczystości okresu zwykłego:
* poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła,
* niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Trójcy Świętej,
* w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej Boże Ciało,
* 29.06 - Piotra i Pawła,
* 7.08 Przemienienie Pańskie,
* 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
* 17.08 - Św. Jacka,
* 26.08- Matki Bożej Częstochowskiej,
* 8.09- Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
* 14.09- Podwyższenie Krzyża Świętego,
* 15.09 - Matki Bożej Bolesnej,
* 1.10 - Uroczystość Wszystkich Świętych,
* 34 niedziela zwykła - uroczystość Chrystusa Króla.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com