O Wielkim Poście

Wielki Czwartek

W tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii, które to dokonały się podczas Wieczerzy w Wieczerniku, gdzie Jezus Chrystus umył nogi swoim apostołom oraz zamienił chleb i wino w Ciało Swe i Krew.

W Wielki Czwartek katolicyzm przeżywa dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to uroczysta msza święta sprawowana w godzinach porannych przez Biskupa Diecezjalnego wraz z prezbiterami biskupstwa w katedrze. Nazywana jest ona Mszą Świętą Krzyżma Świętego, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W tym to czasie wszyscy prezbiterzy odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Jest to święto wszystkich kapłanów.

Wieczorem w każdym kościele parafialnym i filialnym odprawiana jest Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by te wystarczyły na dzień obecny i następny. Często odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom, mężczyznom, czyli tzw. "Mandatum". Po zakończeniu eucharystii wielkoczwartkowej Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej dawniej "Ciemnicą" (na pamiątek uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Następuje uroczysta adoracja przez wiernych, która wraz z wybiciem Wielkiego Piątku traci swój uroczysty charakter. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Wynosi się lub zakrywa wszystkie krzyże w kościele. Stół Pański pozostaje odkryty i skromny do czasu rozdzielenia Komunii Świętej w dniu Męki Zbawiciela.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com