Навіны

Wielkanocna Akcja „Paczka 2017”

01 kwietnia 2017 roku w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce oraz jeszcze w ośmiu parafiach grodzieńszczyzny odbyła się Wielkanocna Akcja „Paczka” dla rodzin wielodzietnych, mało zasobnych, osób niepełnosprawnych zorganizowana przez Fundację z Warszawy “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” na czele z Prezesem p.Arturem Wolterem oraz wolontariuszem Fundacji Wiesławem Leszko.

 Dzięki hojności darczyńców, a także wsparciu Wawerskich Legionistów, Szczepu 147 "Błękitni" i osob prywatnych z Warszawy  zebrano wiele żywności oraz innych potrzebnych produktów.  Sukcesem było  niewątpliwie możliwość współpracy z Centrum Wolontariatu w Zambrowie, z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że przed Bożym Narodzeniem ponownie będziemy mogli razem wesprzeć Rodaków na Kresach. W sumie z paczkami przygotowanymi przez wolontariuszy z Zambrowa i Białegostoku  do  Rodaków z grodzieńszczyzny  trafiło  prawie 300 paczek żywnościowych oraz z innymi potrzebnymi produktami.

Nasza parafia gościła  wolontariuszy z Warszawy oraz Białegostoku.  Wielkanocna Akcja “Paczka” była zorganizowana przez Fundację  w tym roku  po raz pierwszy. Pan Bóg czuwał nad nami od samego początku. Akcja przebiegła sprawnie i udanie. Wolontariusze z Warszawy oraz Białegostoku  wspólnie z wolontariuszami  z  parafii  obdarowali ponad 250 rodzin   w naszej parafii, a też w parafiach grodzieńszczyzny (Sopoćkinie, Indura, Iwie, Lida, Hoża, Ostryna, Nowogródek, W. Brzostowica).

Były rozmowy z rodakami z Polski,  tak potzebne dla Polaków mieszkających tu, na Kresach. Widzieliśmy radość oraz łzy wzruszenia  ludzi, dla których nie były  ważne paczki, tylko to, że Polacy po tamtej stronie granicy pamiętają o Polakach mieszkających tu – na Kresach. W niedzielę  na zakończenie Akcji  wolontariusze wspólnie z parafianami uczestniczyli we Mszy Św., dziękując Bogu za udaną Wielkanocną  Akcję „Paczka”. 

Po raz kolejny  upewniłam się, że w wielu  ważnych przedsięwzięciach pomaga nam  Pan Bóg oraz serdeczność, zaangażowanie i zrozumienie dobrych ludzi. Trzeba tylko wierzyć  i mieć nadzieję. Bóg jest dobry, sprawiedliwy, kochający, miłosierny. Często sytuacje, z którymi  spotykamy się,  są dla nas niepojęte, a zarazem uczą nas pokory. Dzisiaj mogę z ulgą powiedzieć, że Wielkanocna Akcja “Paczka  2017”, zorganizowana przez Fundację “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” po raz pierwszy   przebiegła  pomyślnie.

Wiem też, że nasi Goście z Warszawy oraz Białegostoku  wyjechali pełni pozytywnych wrażeń , a ze sobą  dla swoich bliskich i znajomych zabrali cząstkę  Polskich serc z Grodna.

Dziękuję wszystkim, kto się przyczynił do zorganizowania, przebiegu oraz pomyślnego zakończenia Wielkanocnej Akcji „Paczka 2017”. Za okazane serce i gotowość wsparcia serdecznie dziękujemy!

 

mgr Wioletta Kowalczuk

© Парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне. Костёл Пресвятого Искупителя в Гродно.