Аб'явы

Niedziela Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 roku

Niedziela Chrztu Pańskiego – to liturgiczne zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Dziękujmy Boga za otrzymany Chrzest św., a także pamiętajmy o zobowiązaniach płynących z przyjęcia tego sakramentu dla ochrzczonych, ich rodziców i chrzestnych.

15 stycznia – niedziela – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Módlimy się za ludzi pozbawionych warunków życia.

Kancelaria w tym tygodniu czynna tylko rano poniedziałek, środę, piątek od godz. 9.00 do 10.00 i dodatkowo w sobotę od godz. 9.00 do 10.00.

Kolęda rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy się przed 21.00. Prosimy o przygotowania w domach krzyża i zapalonych świec. Prosimy, jeżeli to tylko możliwe, o obecność wszystkich członków rodziny.