Kancelaria parafialna

Działalność Kancelarii Parafialnej

Poniedziałek: godz. 9.00 – 10.00; 17.00 – 18.00; 20.00 - 21.00.

Środa: godz. 9.00 – 10.00; 17.00 – 18.00.

Piątek: godz. 9.00 – 10.00; 17.00 – 18.00.

Sprawy związane z pogrzebem można załatwiać w każdym czasie