Listy Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Szybko dobiegły końca dni wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. We wszystkich szkołach naszego kraju zabrzmiał pierwszy dzwonek, który był znakiem rozpoczęcia kolejnego okresu wzrastania wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży w mądrości i łaskach u Boga i ludzi. W ten sposób otworzył się przed nimi nowy czas, w którym nie tylko będą mogły zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom.

List pasterski na Boże Narodzenie 2019

NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS, NIE BÓJCIE SIĘ PRZYJĄĆ GO!

Umiłowani kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry, rodacy! „Chrystus się narodził, Bóg się objawił”.

Słowa te brzmią dzisiaj w naszych duszach, płyną z naszych ust, ponieważ znów świętujemy radosne i zbawcze święta Bożego Narodzenia. One nie zmieniają się w kalendarzu i są na stałe wpisane w nasze życiowe plany. Nam, chrześcijanom, trudno wyobrazić sobie życie bez tych świąt, które najpierw powinni nosić charakter duchowy.

List pasterski Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na pierwszą niedzielę Adwentu 2018 roku

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny, a zarazem wprowadza nas w nastrój radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Niespełna cztery tygodnie dzielą nas od dnia, kiedy w naszych świątyniach parafialnych i w domach rodzinnych z głębi serc wzniesiemy ku Panu Bogu hymn uwielbienia i wdzięczności za dar Wcielenia Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Będziemy wielbili Syna Bożego za to, że w swej nieskończonej miłości uniżył samego siebie, przyjął ludzkie ciało i stał się jednym z nas. W Święta Bożego Narodzenia ponownie pochylimy się nad prawdą wiary, że Jezus Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem, stał się człowiekiem, aby na drzewie Krzyża dokonać dzieła odkupienia i obdarzyć zagubioną w grzechach ludzkość niezawodną nadzieją zbawienia wiecznego.