Listy Pasterskie

List pasterski na Boże Narodzenie 2019

NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS, NIE BÓJCIE SIĘ PRZYJĄĆ GO!

Umiłowani kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry, rodacy! „Chrystus się narodził, Bóg się objawił”.

Słowa te brzmią dzisiaj w naszych duszach, płyną z naszych ust, ponieważ znów świętujemy radosne i zbawcze święta Bożego Narodzenia. One nie zmieniają się w kalendarzu i są na stałe wpisane w nasze życiowe plany. Nam, chrześcijanom, trudno wyobrazić sobie życie bez tych świąt, które najpierw powinni nosić charakter duchowy.

List pasterski Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na pierwszą niedzielę Adwentu 2018 roku

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny, a zarazem wprowadza nas w nastrój radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Niespełna cztery tygodnie dzielą nas od dnia, kiedy w naszych świątyniach parafialnych i w domach rodzinnych z głębi serc wzniesiemy ku Panu Bogu hymn uwielbienia i wdzięczności za dar Wcielenia Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Będziemy wielbili Syna Bożego za to, że w swej nieskończonej miłości uniżył samego siebie, przyjął ludzkie ciało i stał się jednym z nas. W Święta Bożego Narodzenia ponownie pochylimy się nad prawdą wiary, że Jezus Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem, stał się człowiekiem, aby na drzewie Krzyża dokonać dzieła odkupienia i obdarzyć zagubioną w grzechach ludzkość niezawodną nadzieją zbawienia wiecznego.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Radość Wielkanocna rozjaśnia dziś Kościół na całym świecie. W naszych świątyniach, w domach i w sercach wszystkich chrześcijan rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – świętujemy zwycięstwo, jakie Chrystus Pan odniósł nad grzechem i śmiercią.