Nowości

4 – 7 сакавіка ў парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля адбываўся злёт “небалётаў”. Сабраліся яны тут, каб прайсці тэхнічны агляд. На сваім шляху “небалёт” часта сустракае камяні і іншыя перашкоды. Мэта агляду - дапамагчы не збіцца са шляху і абнавіць уражлівасць на “дарожныя” знакі.

Гледачы польскай праграмы “Ziarno” (TV POLSKA) маюць магчымасць часта бачыць танцуючага з дзецьмі і спяваючага з імі аб тым, што “хрысціянін танцуе”, Кс. Біскупа Антонія Длугаша. Такім спосабам Кс. Біскуп абвяшчае дзецям і шукаючым сапраўднай радасці, што хрысціянства можа быць толькі радасным, што Хрыстос прагне, каб Яго радасць была ў нас і каб яна была поўнай.

Środa Popielcowa oznajmia nam początek Wielkiego Postu, czterdziestodniowego okresu pokuty i nawrócenia. Jest to szczególny czas w ciągu roku, kiedy staramy się głębiej przeżywać swoją wiarę i zatrzymać się nie tylko nad codziennością, ale i nad swoim życiem w ogóle, skierować się ku wieczności. Mamy w tym czasie na nowo uświadomić sobie, że nasze życie ziemski jest to tylko chwila w porównaniu z wiecznością ku której zmierzamy. Liturgia Kościoła podaje na ten czas teksty słowa Bożego, które mówią o nawróceniu i pokucie, szczególnie poprzez post, jałmużnę i modlitwę. Jesteśmy niejako zaproszeni do wypłynięcia na głębię naszej wiary. Jak nie zmarnować tego czasu? Odpowiedź daje nam słowo Boże z liturgii Środy Popielcowej, które mówi o tych trzech czynach pokutnych: modlitwie, poście i jałmużnie.

"Спачатку было слова ..."
Ўсё добрае хутка канчаецца, засталося яшчэ толькі памыць посуд і падмясці падлогу ... толькі што скончылася дзяленне аплаткам, а можа дзяленне жычлівым словам.
Але, з самага пачатку ...

Віфлеемскае Святло Супакою, гэта штогадовая скаўцкая акцыя перадачы перад Калядамі сімвалічнага полымя, запаленага ў гроце Нараджэння Хрыстова ў Віфлееме. Віфлеемскае Святло з'яўляецца сімвалам цяпла, любові, міру і надзеі. Кампанія была пачата ў 1986 годзе аўстрыйскім радыё і тэлебачаннем у Лінцы, на дабрачынную дзейнасць для дзяцей-інвалідаў і патрабуючых. Ідэя перадачы Віфлеемскага Святла Супакою належыць аўстрыйскім скаўтам.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii odbyła się ceromonia przyjęcia nowych kandydadek do grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej zwyczajowo nazywanej Bielanki. 10 dziewczyn w różnym wieku rozpoczęły swoją posługę w parafii.