Listy Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

W minioną środę bardzo wymownym obrzędem posypania głów poświęconym popiołem rozpoczęliśmy w Kościele okres liturgiczny Wielkiego Postu. Przed nami czterdzieści dni szczególnego czasu łaski, który ma nas duchowo przygotować do obchodów najważniejszego święta w roku liturgicznym – Święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Te dni wielkopostnego przygotowania do Świąt Wielkanocnych mają upływać pod znakiem umartwienia, nawrócenia i pokuty. W Wielkim Poście każdy z nas jest zaproszony do podjęcia wysiłku duchowej przemiany, wyzwolenia się z niewoli grzechu, odnowienia własnej wiary i przyjaźni z Panem Bogiem.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

W świętą noc Bożego Narodzenia wielka światłość zabłysła nad ziemią. Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7) i przyszedł na ten świat, jako ubogie, pokorne, bezbronne Dzieciątko. Prawdziwy Bóg stał się człowiekiem, aby całej ludzkości objawić w pełni swoją nieskończoną miłość.

«Narodzenie Chrystusa – to wejście Boga w historię ludzkości, jako bezbronnego dziecka. Dzięki tajemnicy Wcielenia, Bóg stał się oczekiwanym Emanuelem – Bogiem z nami», — czytamy w Liście pasterskim Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza na Boże Narodzenie 2016 r.

POZWÓLCIE MU PRZYJŚĆ

“Chrystus się narodził, Bóg się objawił!”

Umiłowania kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry, ludzie dobrej woli!

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, drodzy diecezjanie!

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Drodzy Diecezjanie!

«Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2,10-11). Tymi słowami anioł Pański oznajmił pasterzom z Betlejem radosną nowinę o Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Przyjście Syna Bożego na ten świat budzi w sercach radość, bo jest wyrazem odwiecznej, nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka.