Навіны

Z wiarą…

"Wiara to dotykanie sercem"
św. Augustyn z Hippony

W terminie 16-19 maja b.r. odbyło się zakończenie kursu "Języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych" w Szkółce parafialnej przy parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce. 16-17 maja Świadectwa ukończenia kursu otrzymały dzieci i młodzież. Świadectwa wręczył ksiądz-proboszcz o. Dmitrij Łabkow. Dzieci poprzez recytowanie wierszy pokazały znajomość języka polskiego. W nagrodę dzieci i młodzież otrzymały książki, zeszyty i inne prezenty.

19 maja b.r. odbyło się zakończenie kursu "Języka polskiego dla osób dorosłych" w Szkółce parafialnej przy parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Leszek Wanat wraz z Małżonką, Prezes Fundacji z Warszawy "Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom" p. Artur Wolter, wolontariusz z Białegostoku p. Jacek Waszczuk, ksiądz – proboszcz naszej parafii o. Dmitrij Łabkow, o. Józef Gęza, o. Andrzej Jodkowski, s. Agata. Rozpoczęło się tegoroczne zakończenie Mszą Św., w której udział wzięli uczestnicy kursu języka polskiego oraz goście. Mszę Św. celebrował proboszcz parafii - o.Dmitrij Łabkow. Uczniówie przeczytali słowo Boże, Modlitwę Wiernych. W procesji z darami do ołtarza uczniowie przynieśli książkę, kwiaty, kronikę parafialną, owoce, świecę, chleb i wino.

Po Mszy Św. uczniowie zaprezentowali przygotowany program poetycko-literacki "Wiara". Po programie proboszcz parafii - o. Dmitrij Łabkow wraz z gośćmi wręczył Świadectwa ukończenia kursu języka polskiego w Szkółce parafialnej. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani książkami i upominkami, które zostały zebrane w Warszawie przez Fundację "Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom". Były też podziękowania uczniów ze Szkółki proboszczowi parafii - o. Dmitriju Łabkowu oraz zebranym gościom za możliwość spotykania się w naszej parafii i uczenia się języka polskiego, historii i kultury polskiej. Nasze spotkanie upiększył swoim śpiewem zespół "Liberamente" (kier. p. Anna Kulikowska).

Spotkanie minęło w rodzinnej, miłej i przyjaznej atmosferze, wśród wspomnień, rozmów, planów na przyszłość, podziękowań, łez wzruszenia.

20 maja wspólnie z naszymi Przyjaciółmi wyruszyliśmy na wycieczkę. Zwiedziliśmy Kościół na cześć Trójcy Przenajświętszej w Krupowie. Do tej pory w kościele znajduje się obraz, namalowany w 1930r. przez Rotmistrza Witolda Pileckiego. Byliśmy też na cmentarzu w Krupowie, gdzie wysprzątaliśmy groby Rodziny Pileckich oraz zapaliliśmy znicze. Byliśmy też w Iwiu w Kościele św. św. Piotra i Pawła. Następnie pojechaliśmy do Nowogródka, gdzie zwiedziliśmy kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego, kościół Dominikanów p.w. św. Michała, ruiny zamku Mendoga, Kopiec Mickiewicza. Po raz kolejny podziwialiśmy uroki jeziora Świteź.

Dopisała nam piękna pogoda i świetny nastrój. Czuliśmy się jedną wspólnotą, jedną rodziną, bardzo bliscy sobie. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem już we wrześniu z nowymi planami i pomysłami…

mgr Wioletta Kowalczuk