Навіны

Regulamin Parafialnego Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego "O przetrwaniu Kościoła rzymsko-katolickiego na grodzieńszczyźnie"

1.​ Organizator konkursu:

Parafia p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce.

2.​ Patronat:

- Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

-​ Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie na czele z Konsulem Generalnym p.Jarosławem Książkiem

-​ Fundacja “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” na czele z Prezesem p.Arturem Wolterem

3.​ Uczestnicy konkursu:

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce oraz z innych parafii na grodzieńszczyźnie.

4.​ Cele konkursu:

-​  Kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o historii kościoła rzymsko-katolickiego na grodzieńszczyźnie.

-​ Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości.

-​ Utrwalenie dumy z polskiego dziedzictwa narodowego.

-​ Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych.

- Prezentacja i popularyzacja obiektów zabytkowych sakralnych i pamiątek przeszłości na Kresach.

- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych

w różnych źródłach.

- Zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

5.​ Kategorie prac konkursowych:

5.1. Wspomnienia (opis własnych wspomnień o kościele rzymsko-katolickim w swojej wsi, miasteczku, mieście; o nauce religii w kościele, o przetrwaniu języka polskiego w kościele itd.)

Kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież

- osoby dorosłe

5.2. Relacje (wywiad z osobami starszymi o kościele rzymsko-katolickim, o nauce religii, o przetrwaniu języka polskiego itd.)

Kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież

- osoby dorosłe

5.3. Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice – malarstwo, grafika, collage itd. (format A-3, A-4) z pokazaniem kościoła na grodzieńszczyźnie, który przetrwał.

Kategorie wiekowe:

- 6-10 lat

- 11-16 lat

- 17-19 lat

- powyżej 20 lat

5.4. Fotografia Kościoła, który przetrwał (uczestnicy przedstawiają od 2 do 5 czarno-białych lub kolorowych fotografii wybranego zabytku z opisem dlaczego uczestnik wybrał ten zabytek).

Kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież

- osoby dorosłe

Wszystkie prace konkursowe muszą zawierać:

- nazwę przedstawionego Kościoła,

- imię i nazwisko autora,

- wiek autora,

- adres autora do korespondencji (adres pocztowy, telefon, e-mail).

6.​ Kryteria ocen prac:

- zgodność z tematyką konkursu,

- innowacyjność i samodzielność,

- oryginalność pracy,

- estetyka wykonanej pracy.

7.​ Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 11 września 2017 telefonicznie: +37529 5875322 – p.Wioletta Kowalczuk lub na e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

8.​ Nagrody

Jury przyzna I, II, III miejsca w każdej kategorii konkursu.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i symboliczne upominki.

9.​ Terminarz i miejsce konkursu

- ogłoszenie konkursu – 25 maja 2017

- zgłoszenie uczestników – do 11 września 2017

- przyjmowanie prac konkursowych – do 20 października 2017

- zakończenie konkursu, wręczenie nagród - Listopad 2017 w Kościele p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce. (Termin oraz godzina będą podane dodatkowo).

© Парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне. Костёл Пресвятого Искупителя в Гродно.