Навіны

Z wycieczką na Mazury

“…to miasto to Augustów w nim trzy jeziora dobrze znane i statki co pływają dumnie po Augustowskim Kanale…”

W  dniach 30.06-03.07. b.r. wraz z uczniami Szkółki parafialnej, działającej przy parafii  p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce byliśmy po raz kolejny na wycieczce w Augustowie.

Miasto obecnie liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Jest położone nad rzeką Nettą, pomiędzy siedmioma jeziorami. Od wschodu, południa i północy Augustów otoczony jest Puszczą Augustowską, której większość leży na terenie Polski. Miasto prawa miejskie magdeburskie otrzymało w 1557 roku. Według legendy Augustów zawdzięcza swoje powstanie pierwszej schadzce króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, dla upamiętnienia której król założył w jej miejscu miasto.  Spacerowaliśmy po Augustowie wzdłuż rzeki Netta, poznawaliśmy historię Augustowa oraz okolic.

Byliśmy też w Puńsku – silnym ośrodku kultury litewskiej,  większość mieszkańców której jest Litwinami.

Podziwialiśmy też  Mosty w Stańczykach – elementy nieczynnej infrastruktury linii kolejowej łączącej  Gołdap z Żytkiejmami. Mosty należą do najwyższych w Polsce. Konstrukcja jest 5-przęsłowa, długości 180 m, wysokości do 36,5 m. Pod budowlami przepływa rzeka Błędzianka. Historia powstania mostów została stosunkowo niedawno rozwikłana – najpierw wybudowano most południowy (lata 1912-14, ukończony w 1917 r.), a później, w 1918 r. most północny. Obie budowle są względem siebie równoległe, a architektura wyglądem przypomina rzymskie akwedukty w Pont-du-Gard.

Zwiedziliśmy też  Suwałki - drugi co do wielkości ośrodek województwa podlaskiego oraz centrum kulturalne polskiej Suwalszczyzny. Jednocześnie największe miasto całej historycznej Suwalszczyzny i największe miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Byliśmy w Konkatedrze Św. Aleksandra. Zbudowana została  w 1825 według projektu Piotra Aignera, przebudowana około 1845 przez Henryka Marconiego. Wewnątrz Katedry - obrazy Franciszka Smuglewicza  i tablice upamiętniające walkę i martyrologię mieszkańców Suwalszczyzny. Ogromną białą bryłę kościoła zdobią dwie wysokie wieże oraz monumentalny portyk. Od 1992 konkatedra powstałej wówczas diecezji ełckiej. Mieści się przy placu Józefa Piłsudskiego, na którym jest też pomnik Józefa Piłsudskiego.

Podziwialiśmy też urokliwy Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół został zbudowany w latach 1838-1840 jako świątynia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Dziś z projektu Henryka Marconiego zachowały się jedynie dwie wieże. W 1923 cerkiew została przebudowana na kościół katolicki. Obecnie to kościół parafialny, mieszczący się przy ulicy Adama Mickiewicza.

Spacerowaliśmy ulicami Tadeusza Kościuszki oraz Marii Konopnickiej. Byliśmy na ławeczce oraz przy pomniku Marii Konopnickiej.

Spotkaliśmy się z naszymi Przyjaciółmi z Augustowa. Do Grodna   ze sobą   przywieźliśmy w naszych sercach wielkie oddanie oraz miłość naszych Przyjaciół.  W naszej pamięci  zostaną na pewno  wrażenia z kolejnej wycieczki na Mazury.

mgr Wioletta Kowalczuk

Беларусь, Гродна,

Ул.Курчатава 41

+375 152 76 92 62

redemptorby@gmail.com

Яндекс.Метрика

© Парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне. Костёл Пресвятого Искупителя в Гродно.