Навіны

Diecezjalne Spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym odbyło się na Dziewiatówce

16 czerwca 2017r. na Dziewiatówce odbyło się Diecezjalne Spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). Pierwsi Członkowie przyjechali już o godz. 12.00 i uczestniczyli we Mszy św. odpustowej (w tym dniu w parafii Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce przeżywaliśmy odpust parafialny), w adoracji Najświętszego Sakramentu i procesji Eucharystycznej.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, członkowie udali się do Sali pod kościołem, by wysłuchać konferencji na temat „Idźcie i głoście”, którą wygłosił o. Andrzej Jodkowski, redemptorysta, opiekun duchowy APDC w Diecezji Grodzieńskiej. Następnie głos zabrała s. Anna Czajkowska WDC, odpowiedzialna za grupy APDC.

Elementem integracyjnym było spotkanie przy stole, tzw. „Agapa”, podczas którego była możliwość rozmowy, pytań oraz wzajemne zapoznanie się.

Najważniejszym momentem spotkania była Msza św. o godz. 15.30 pod przewodnictwem J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza, Ordynariusza Grodzieńskiej Diecezji. Kazanie wygłosił o. Marcin Gacek, CSsR.

Dziękujemy Panu Bogu za wspólnie przeżyty czas! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu, a byli przedstawiciele z następujących parafii: Grodno-Dziewiatówka, Grodno-Katedra, Grodno-Wiszniowiec, Grodno-Południowy, Korobczyce, Kopciówka, Grandzicze, Szydłowice i Odelsk. Dziękujemy także o. Proboszczowi parafii z Dziewiatówki za wielką pomoc w przygotowaniu spotkania.

Członkowie APDC z Dziewiatówki