Навіны

„Tak niedawno żeś my się spotkali…”

“Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.”
Św. Jan Paweł II

18 maja b.r. w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce odbyło się podsumowanie roku 2017/2018. Swoim przybyciem na Uroczystość zaszczycili nas szanowni goście: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Jarosław Książek wraz z Małżonką, Dyrektor Biura Strategii PFN p. Marcin Kurpios, Wicekurator Mazowiecki p. Dorota Skrzypek oraz o. Wiktor Bochan.

Rozważaliśmy o patriotyzmie, recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy znane i lubiane przez wszystkich polskie piosenki: patriotyczne, biesiadne i religijne („Pytasz mnie”, „Polskie kwiaty”, „Pieśń pożegnalna”, „Zapada zmrok”). Uczestnicy spotkania otrzymali świadectwa zakończenia roku szkolnego 2017-2018, listy gratulacyjne od PFN oraz Kuratora Mazowieckiego oraz książki i słodycze.

Były podziękowania, wzruszenia, ciepłe słowa… A najważniejsze, że była rodzinna atmosfera, możliwość spotkania się i porozmawiania w tak bliskim wszystkim gronie przyjaciół.

Mamy nadzieję, że takie spotkania, które stały się już tradycją, będą w naszej parafii i nadal.

mgr Wioletta Kowalczuk