Навіны

„Nawracajcie się i wierzci w Ewangelię” (Mk 1,15)

Środa Popielcowa oznajmia nam początek Wielkiego Postu, czterdziestodniowego okresu pokuty i nawrócenia. Jest to szczególny czas w ciągu roku, kiedy staramy się głębiej przeżywać swoją wiarę i zatrzymać się nie tylko nad codziennością, ale i nad swoim życiem w ogóle, skierować się ku wieczności. Mamy w tym czasie na nowo uświadomić sobie, że nasze życie ziemski jest to tylko chwila w porównaniu z wiecznością ku której zmierzamy. Liturgia Kościoła podaje na ten czas teksty słowa Bożego, które mówią o nawróceniu i pokucie, szczególnie poprzez post, jałmużnę i modlitwę. Jesteśmy niejako zaproszeni do wypłynięcia na głębię naszej wiary. Jak nie zmarnować tego czasu? Odpowiedź daje nam słowo Boże z liturgii Środy Popielcowej, które mówi o tych trzech czynach pokutnych: modlitwie, poście i jałmużnie.

Modlitwa – uniesienie duszy ku Bogu, moment spotkania ze Stwórcą i Odkupicielem. Sam Bóg zaprasza mnie do rozmowy, do dialogu.

Post – ograniczenie się, solidarność z Jezusem cierpiącym, ze wszystkimi cierpiącymi. Nie chodzi tylko o ograniczenie posiłków na czas Postu. Co zajmuje mój czas? Może jest coś w moim życiu, z czego mogę zrezygnować, by więcej czasu poświęcić dla Boga (np. Poprzez czytanie Pisma Świętego), dla moich bliskich. Może jest to telewizja, komputer, rozmowy telefoniczne, muzyka, inne rozrywki.

Jałmużna – bezinteresowny dar miłości, podzielenie się z innymi, tym co mam. Nie chodzi tylko i wyłącznie o podzielenie się pieniędzmi. Wszystko, co czynię z miłości i bezinteresownie dla innych może stać się moją jałmużną.

Każdy sam toruje sobie ścieżkę życia ku Bogu lub w kierunku przeciwnym. Okres Wielkiego Postu zaprasza nas do rewizji życia, do czynienia postanowień, by stawać się lepszym, głębiej wierzącym, by skierować się ku Bogu i życiu wiecznemu. Kościół w tym okresie zaprasza nas na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, na rekolekcje. Te praktyki mają nam pomóc w refleksji nad swoim życiem i ogromem miłości, którą Bóg pała ku nam.

Zapraszamy:

Droga Krzyżowa – codziennie o 18.00, w piątki sprawowana bardziej uroczyście
Dla dzieci - w piątki o 9.00 i 17.00
Dla
młodzieży – również w piątki o 20.00.
Gorzkie Żale – w niedzielę o 18.00.

Rekolekcje:

dla dzieci i młodzieży od 4 do 7 marca;
dla dorosłych od 25 do 28 marca

Przeżyjmy owocnie ten czas!