Аб'явы

Niedziela Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2016 roku

Niedziela Chrztu Pańskiego – to liturgiczne zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Dziękujmy Boga za otrzymany Chrzest św., a także pamiętajmy o zobowiązaniach płynących z przyjęcia tego sakramentu dla ochrzczonych, ich rodziców i chrzestnych.

17 stycznia – niedziela – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Módlimy się za ludzi pozbawionych warunków życia.

Zapraszamy na Bożonarodzeniowe przedstawienie naszego teatru Jana Pawła II, które będzie miało miejsce 17 stycznia w Sali pod kościołem o godz. 18.00.

Kancelaria w tym tygodniu czynna tylko rano poniedziałek, środę, piątek od godz. 9.00 do 10.00 i dodatkowo w sobotę od godz. 9.00 do 10.00.

Kolęda rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy się przed 21.00. Prosimy o przygotowania w domach krzyża i zapalonych świec. Prosimy, jeżeli to tylko możliwe, o obecność wszystkich członków rodziny.