Навіны

“Dzień Papieski w naszej parafii pod hasłem “Św. Jan Paweł II – Papież, o którym nie zapomnę…”

16 października b.r. w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce z okazji Dnia Papieskiego odbył się wieczór literacko-muzyczny pod tytułem “Św. Jan Paweł II - Papież, o którym nie zapomnę…”. Swoją obecnością podczas wieczoru zaszczycili: gospodarze o.Józef Gęza, o.Edward Petelczyc, o.Andrzej Wróblewski; p.o.Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p.Zbigniew Pruchniak; Prezes Fundacji “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” p. Cezary Andrzej Jurkiewicz.

Program prowadzili p.Swietłana Strok oraz p.Wiktor Sidor – moi starsi uczniowie języka polskiego. W wieczorze uczestniczyli i recytowali wiersze moi młodsi uczniowie: Maksymilian Romaniec, Paweł Pomiełow, Robert Wojtas i Kirił Pietczenko. Swoim śpiewem wieczór upiększył parafialny dziecięco-młodzieżowy zespół “Liberamente”, który zaśpiewał w nowym składzie oraz pod  nowym kierownictwem p.Anny Kulikowskiej. Program przybliżył i przypomniał zebranym postać Wielkiego Polaka – Św. Jana Pawła II.

W trakcie programu  został roztrzygnięty  parafialny Konkursu Poetycko-Plastyczny “Św. Jan Paweł II – Papież, o którym nie zapomnę…”. Konkurs przebiegał  w dwóch kategoriach: poezja oraz praca plastyczna.  Celem Konkursu było zainteresowanie parafian postacią Św. Jana Pawła II, propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Św. Jana Pawła II jako największego autorytetu moralnego współczesnego świata, pobudzanie aktywności poetyckiej i plastycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z parafii inspirowanych życiem i działalnością Św. Jana Pawła II.  W konkursie wzięło udział 18 osób w wieku od 7 do 54 lat. Podczas wieczoru zostały ogłoszone wyniki Konkursu z wręczeniem dyplomów oraz nagród ufundowanych przez naszą  parafię na czele z proboszczem – o.Dmitrijem Łabkowym oraz przez Prezesa Fundacji “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” p. Cezarego Andrzeja Jurkiewicza.  Wszyscy mogli też podziwiać wystawę prac biorących udział  w Konkursie.   Jury Konkursu w składzie:  proboszcz parafii o. Dmitrij Łabkow, Prezes Fundacji “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” p. Cezary Andrzej Jurkiewicz,  o.Edward Petelczyc oraz  mgr Wioletta Kowalczuk  oceniali prace przedstawione na Konkurs w ciągu kilku godzin. Oto wyniki:

Kategoria “Poezja” /własny wiersz/

I miejsce – Swietłana Strok (29 lat)
II miejsce – Olga Łukaszewicz   (35 lat)
II miejsce – Karina Majkowa (16 lat)
III miejsce – Jan Masiukiewicz  (14 lat)
III miejsce – Adam Aleszczyk (13 lat)

Kategoria “Praca plastyczna”

I miejsce – Maria Bułaj (30 lat)
I miejsce – Polina Krawcewicz (7 lat)
I miejsce – Paweł Pomiełow (10 lat)
I miejsce – Jana Wieczerzyńska (17 lat)

II miejsce – Maria Rowba (50 lat)
II miejsce – Arina Zaniewska (7 lat)
II miejsce – Patrycja Krawcewicz (14 lat)
II miejsce -  Robert Wojtas (16 lat)

III miejsce – Waleria Aleszczyk (14 lat)
III miejsce – Ksenia Cydzik (11 lat)
III miejsce – Jadwiga Guszczyńska (54 lata)
III miejsce – Matwiej Gorbaczyk (14 lat)
III miejsce – Ewelina Łukaszewicz (11 lat)

Wieczór zakończyło wspólne odśpiewanie tak lubianej przez Papieża Św. Jana Pawła II “Barki”.   

Refleksją o wieczorze pamięci o Św. Janie Pawle II niech będzie   wiersz autorastwa p.Swietłany Strok “Ostatnie łzy”, który zajął w Konkursie w kategorii “Poezja” pierwsze miejsce:

Ostatnie łzy
Ostatnie łzy żegnały się ze światem,
Oddając piękność ciała nieodwołalności.
Dusza w pokorze...lecz ze swym dramatem
Leciała prosto w ręce Ojca i wieczności.

„Papież odchodzi”,- szeptała ziemia w wierze,
Płakały milcząc w drżącym blasku świece...
Ojczyste kwiaty smutnie oglądały
Jak miesiąc chroni barkę w polskiej rzece.
Nie jesteś sam,  gdy nawet droga trudna.
Nie lękaj się – Bóg żywy Cię prowadzi
Przez lata życia w kraj lekkości cudnej,
Bóg jest miłością, którą nikt nie zdradzi.

Ostatnie łzy jak kropka w zdaniu życia.
Jak żółty liść jesienią z wiatrem w tańcu.
Ostatnie łzy - to wdzięczność dla Maryi
Za tyle zmartwychwstałych serc w różańcu.
I niech nie płacze niebo w ciepłym kwietniu,
Lecz pieści ziemię złoty promień słońca.
Ogromna radość dla Kościoła – nowy Święty!
Triumf wszechświata – dusza w domu Ojca!

Ostatnie łzy złączyły ziemię z niebem.
Przeszłość z wiecznością. Świętość z ciszą.
Pamięć i wierność. Ciało z Chlebem.
Woda i Krew ... i Życie z Krzyżem.

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu za wezwanie, którego  podjęli się  biorąc udział  w Konkursie i zapraszam do udziału w kolejnych.

mgr Wioletta Kowalczuk