Навіны

Podsumowanie Konkursu „O przetrwaniu Kościoła rzymsko-katolickiego na grodzieńszczyźnie”

28 listopada b.r. w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu „O przetrwaniu Kościoła rzymsko-katolickiego na grodzieńszczyźnie”. Wieczór rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz. 

Podczas Mszy Św. Ksiądz Biskup modlił się za wszystkich, którzy pomogli w przetrwaniu Kościoła rzymsko-katolickiego na grodzieńszczyźnie: i tych, których już z nami nie ma, i tych, którzy jeszcze pamiętają te czasy, jak walczono o Kościoły, o religię, o wiarę… Swoją obecnością w naszej parafii tego wieczoru zaszczycił Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Szanowny Pan Jarosław Książek wraz z Małżonką.

We Mszy Św. uczestniczyli też autorzy prac. Konkurs trwał od maja do listopada b.r. i przebiegał w następujących nominacjach: wspomnienie, relacje, praca plastyczna, foto. W Konkursie wzięło udział 26 osób w wieku od 9 do ponad 85 lat. Autorzy byli z naszej parafii, z parafii Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Brzostowscy, z parafii p.w. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Jozafata Kuncewicza z Sopoćkiń, z parafii Św. Św. Piotra i Pawła z Iwia, z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, z parafii p.w. Świętego Krzyża w Uździe (rejon Miński) oraz z innych parafii z Grodna. Jury w składzie: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Jarosław Książek wraz z Małżonką panią Elżbietą, ks. Antoni Gremza z Kurii Biskupiej w Grodnie, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, proboszcz parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie o. Dmitrij Łabkow oraz kulturolog parafii mgr Wioletta Kowalczuk oceniało prace w ciągu kilku dni.

Grand Prix w Konkursie otrzymała pani Anna Komincz z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Zostały wyróźnione też prace Proboszcza z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Brzostowicy O. Waldemara Słoty, pani Iwony Kiedryk (parafia p.w. Świętego Krzyża w Uździe) oraz pani Jadwigi Masło ( parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Balli Kościelnej - Zareczanka), a też fotografie pana Aleksandra Kołyszko z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, przedstawiające wizytę Prymasa Polski Józefa Glempa w Lidzie we wrześniu 1988 roku.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Fundację „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” oraz Proboszcza naszej parafii o. Dmitrija Łabkowa. Zachęcamy do udziału w II edycji tegoż Konkursu, która będzie ogłoszona w następnym roku.

mgr Wioletta Kowalczuk