Навіны

Wieczór Wigilijny “Hej, kolęda …”

W terminie 15-20 grudnia b.r. odbyły się spotkania opłatkowe dzieci, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych i ich rodziców,   uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej przy parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce. Dzieci i młodzież na swoich spotkaniach opłatkowych opowiadały wiersze o Wigilii oraz śpiewały kolędy. Każdy uczeń ze Szkółki parafialnej otrzymał prezent od Św. Mikołaja.

  Wieczór Wigilijny “Hej, Kolęda…” u osób dorosłych, osób niepełnosprawnych i ich rodziców, uczących się  języka polskiego w Szkółce Parafialnej swoją obecnością zaszczycili: Prezes Fundacji “Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” p. Artur Wolter oraz wolontariusz Fundacji p. Wiesław Leszko; Prezes Polskiej Fundacji Narodowej p. Cezary Andrzej Jurkiewicz; Kurator Oświaty Województwa Mazowieckiego p. Aurelia Michałowska oraz wicekurator p. Dorota Skrzypek;  księża parafii- proboszcz o.Dmitrij Łabkow, o. Józef Gęza, o. Wiktor Bochan, o. Edward Petelczyc.

Uczniowie przygotowali program literacki  o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.  Było czytanie Pisma Św., łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Śpiewem kolęd upiększył nasz wieczór  parafialny dziecięco-młodzieżowy  zespoł “Liberamente” (kier. Anna Kulikowska).  Spotkanie opłatkowe przebiegło w rodzinnej, miłej, świątecznej i przyjaznej  atmosferze.