Навіны

“Pan kiedyś stanął na brzegu…”

Tą tak znaną i lubianą przez papieża Św. Jana Pawła II pieśnią “Barka” rozpoczął się w niedzielę, 21 października, w kościele p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie koncert polskiego zespołu góralskiego “Tekla Klebetnica”.

Zespół pochodzi z Ustronia, co leży niedaleko Wadowic – rodzinnego miasta Karola Wojtyły. Zespół od kilku dni na zaproszenie Ambasady RP w Mińsku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku występował na Białorusi z koncertami i brał udział w uroczystościach upamiętniających 40. rocznicę wyboru krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przybierając imię Jan Paweł II stał się pierwszym i jak dotąd ostatnim w historii Kościoła jego zwierzchnikiem, pochodzącym z narodu słowiańskiego. Koncert zespołu w naszym kościele był ostatnim koncertem zespołu na Białorusi.

Swoją obecnością podczas Mszy Św. i koncertu w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce zaszczycili przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Grodnie: p. Joanna Czartoryska wraz z Małżonkiem.

Licznie zgromadzeni parafianie mogli usłyszać, podziwiać, a też i wspólnie śpiewać znane i lubiane przez wszystkich pieśni i piosenki: “Barka”, “Bądź że pozdrowiona”, “Czarna Madonno”, “Abba Ojcze”. Podczas koncertu brzmiały też góralskie, cygańskie, węgierskie czy rumuńskie melodie.

Zespół „Tekla Klebetnica” powstał w 2006 roku z inicjatywy akordeonisty Zygmunta Czupryna. W jego składzie występują Anna Czupryn, genialna skrzypaczka i wokalistka, oraz Stanisław Dudek, kontrabasista. Nazwa zespołu „Tekla Klebetnica” oznacza wiejską plotkarę. Obecnie artyści zespołu koncertują po całej Polsce i poza jej granicami. W swojej twórczości łączą muzykę folkową (góralską, węgierską, cygańską, żydowską) z elementami klasyki i jazzu. Artyści czerpią inspiracje z muzyki południowej Polski, muzyki słowackiej, węgierskiej i rumuńskiej.

Proboszcz parafii o. Dmitrij Łabkow serdecznie podziękował artystom za tak wspaniały i urozmaicony koncert oraz wszystkim, kto przyczynił się do oraganizacji koncertów zespołu “Telka Klebetnica” po całej Białorusi.

Wioletta Kowalczuk