Навіны

Wrażenia po Konkursie “Wielkanocna tradycja w mojej Rodzinie”

W marcu – kwietniu b.r. w kościele p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce zorganizowana była wystawa prac plastycznych oraz prac ręcznych “Wielkanocna tradycja w mojej Rodzinie”. Konkurs był ogłoszony w kategoriach praca plastyczna oraz praca ręczna. Celami Konkursu było: uwrażliwienie na piękno wielkanocnych tradycji rodzinnych, prezentacja oraz popularyzacja wielkanocnych tradycji rodzinnych na Kresach. W Konkursie wzięło udział około 30 osób w wieku od 7 lat do ponad 60 lat.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy – wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez PFN oraz Fundację “Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”. Swoją obecnością podczas ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zaszczycił o. Józef Gęza.

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu za chęć oraz wezwanie, którego podjęli się, biorąc po raz kolejny udział w parafialnym Konkursie o wielkanocnej tradycji w swojej Rodzinie.

Wioletta Kowalczuk