Навіны

Rekolekcje dla Dzieci i Młodzieży

W dniach od 20 do 23 marca br. przeżywaliśmy w naszej parafii Rekolekcje dla Dzieci i Młodzieży, które prowadziła jedna z grup Zespołu Misyjnego „Wschód” (Zespół działa przy WSD Redemptorystów w Tuchowie, diec. Tarnowska, a należą do niego Bracia Klerycy i osoby świeckie – zob. www.zmwschod.iaw.pl). Duchowym Opiekunem tej grupy był O. Piotr Łacheta, redemptorysta, pracujący w Kazachstanie. Jako Duszpasterze Parafii, cieszymy się z faktu licznie przybyłych dzieci i młodzieży na rekolekcyjne spotkania. Zobacz zdjęcia i módl się za dzieci i młodzież!

Zdjęcia tu