Навіны

“Piękno Wilna”

05 kwietnia b.r. grupa osób dorosłych, uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce była na wycieczce w Wilnie.  Wilno – stolica niepodległej Litwy, po wielu stuleciach odzyskało swój pierwotny status, nadany mu w XIV w. przez jego założyciela księcia Giedymina.

Zwiedziliśmy symbol miasta - Ostrą Bramę- jedną z pięciu bram miejskich, gdzie znajduje się sanktuarium z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, widocznej bezpośrednio z ulicy. Każdy z nas zostawił przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej swoje modlitwy i prośby.

Podziwialiśmy architekturę i historię   Kościoła Św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską pod wezwaniem Św. Stanisława i Św. Władysława, Kaplicę Św. Kazimierza, Cerkiew Ducha Świętego. Widzieliśmy Obraz Miłosierdzia Bożego Kazimirowskiego w sanktuarium w Wilnie.  Byliśmy w domku Św. Faustyny, gdzie mieszczą się relikwie bł.Siostry Faustyny oraz bł. Michała Sopoćki.

Piękną panoramę Wilna obejrzeliśmy z Góry Trzykrzyskiej. Nad miastem położonym w dolinie, na najwyższej górze, zwanej niegdyś Łysą, lśnią w słońcu trzy śnieżnobiałe krzyże, jakby stały na straży wiary i pamięci. Są to Trzy Krzyże Wiwulskiego – stary i tradycyjny pomnik, symbol chrześcijaństwa miasta.

Widzieliśmy Bramę Bazyliańską, Wieżę Giedymina, mury obronne Wilna, plac Ratuszowy, pomnik Adama Mickiewicza, dom, w którym był  poeta oraz wiele innych zabytków pięknego Wilna.

Byliśmy na największym spośród starych katolickich cmentarzy wileńskich cmentarzu na Rossie. Założony został w 1769r. za sprawą burmistrza wileńskiego Bazylego Millera. Przed murem cmentarnym, tuż przy bramie wejściowej, znajduje się skromny cmentarzyk żołnierski. Spoczywają tu żołnierze, oficerowie i ochotnicy, którzy polegli w latach 1919-1920 w walkach o Wilno. Centralne miejsce tego żołnierskiego cmentarzyka zajmuje mogiła z płytą z czarnego granitu. Na niej wyryty krzyż i napis: “Matka i serce syna”. 12 maja 1936 roku w srebrnej urnie uroczyście złożone zostało tu serce Marszałka, obok trumny zmarłej przed prawie pięćdziesięciu laty matki Józefa Piłsudskiego.

Malownicze uliczki, zamki, pomniki, muzea na długo zostaną w naszej pamięci i sercu…

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie!
Matko Boska Ostrobramska z Orłem i Pogonią!
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy!
Matko Boska Ostrobramska z wileńskiej ulicy!
Matko Boska – śliczna Panno w pozłocistej szacie!
Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek!
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza!
Matko Wilnian – ta z hejnału w katedralnej wieży!
Matko z wierszy Adamowych, z filareckiej pieśni!
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we Wrześniu!
..
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę!
(B. Rudnicki „Litania Ostrobramska")

mgr Wioletta Kowalczuk