Навіны

Miejcie nadzieję...

05 grudnia b.r. w naszej parafii odbył się I Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej "Miejcie Nadzieję..." Był to konkurs, a zarazem wieczór pięknej polskiej poezji. W konkursie udział wzięło 26 osób w kategoriach wiekowych 15-65 lat.

Uczestnicy konkursu recytowali wiersze A.Asnyka, A.Mickiewicza, W.Szymborskiej, ks. J.Twardowskiego, C.K.Norwida, K.I.Gałczyńskiego oraz innych poetów polskich. Szanowne Jury w składzie: przewodniczący - o.Wiktor Bochan, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Zbigniew Pruchniak, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce p. Bogdan Grzenkowicz oraz mgr Wioletta Kowalczuk oceniało uczestników według następujących kryteriów: dobór tekstu, jego interpretacja, kultura żywego słowa, ogólne wrażenia artystyczne.

A oto wyniki konkursu.

Kategoria 15-19 lat:

I miejsce – Julia Kricka

II miejsce – Elżbieta Koncewicz

II miejsce – Kirił Pietczenko

III miejsce – Anastazja Kłapatok

Kategoria 20-45 lat:

I miejsce – Helena Olizar

I miejsce – Katarzyna Miłaszewska

I miejsce – Wadzim Korew

Kategoria 46-65 lat:

I miejsce – Halina Miakiszewa

II miejsce – Maria Bułaj

III miejsce – Danuta Rogowska

W kategorii "Własne wiersze" I miejsce zajęła Swietłana Strok z przepięknym wierszem "Do Niemna..."

Laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze, ufundowane przez Konsulat RP w Grodnie, p. Bogdana Grzenkowicza - Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce oraz Parafię p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce.

Wieczor poetycki upiększyły swoim śpiewem solistki parafialnego dziecięco-młodzieżowego zespołu "Liberamente" Julia Kricka i Anna Jadeszko.

Podkreślając nazwę I Parafialnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej "Miejce Nadzieję..." mam nadzieję, że wyżej wymieniony konkurs stanie się w naszej parafii tradycją i każdego roku będzie co raz więcej chętnych w różnych wiekowych kategoriach przyjmowało w nim udział. A piękna polska poezja zgromadzi w naszej Sali teatralnej wielu miłośników słowa recytowanego.

mgr Wioletta Kowalczuk