Навіны

Redemptorystowskie Dni Młodzieży 2017

W dniach od 10 do 15 lipca w Tuchowie, na południu Polski, odbywały się Redemptorystowskie Dni Młodzieży. Uczestniczyła w nich także młodzież naszej parafii. Oto kilka świadectw:

„Ja jestem” – pod takim hasłem przeżywaliśmy tegoroczne Redemptorystowskie Dni Młodzieży.

Ten czas, to kolejna możliwość nie tylko pogłębienia swojej wiary, ale możliwość dostrzeżenia Jezusa w innym człowieku, wsłuchiwania się w Jego głos, Jego porady i zachęty.

XXI wiek to okres wysokiej komputeryzacji, rozwoju portali społecznościowych, gdzie ciężko być uczniem Jezusa Chrystusa. We współczesnym świecie my próbujemy na różny sposób unikać drugiego człowieka, zamiast poświęcić mu trochę czasu i uwagi. Rozwój społeczeństwa, jakim ono będzie, zależy od nas. Mamy codziennie walczyć z egoizmem, pracować nad sobą, swoim charakterem – z Panem Bogiem niema nic niemożliwego.

Modlitwa – to ważna część naszego życia chrześcijańskiego, która nas umacnia.

„Jeśliby ktoś mówił, że miłuję Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi ”. (1 J 4,20)

Bóg działał w nas. Uczył pokory, oczyszczał serca. Pan Bóg był obecny we wszystkich konferencjach, Mszach św., spowiedziach, śpiewach, warsztatach, spacerach, a nawet we śnie.

Dziękuję za taką możliwość odczuć siebie kochaną córką najlepszego Ojca. Trwamy dalej w codzienności. Bóg zapłać wszystkim obecnym.

Z wielką radością i miłością : „Będę tańczyć przed Twoim tronem ..”.

Olga Sałosina

Bóg jest jeden. On kocha każdego. Uważam, że katolicyzm jest jednym dużym domem, a katolicy są Rodziną. Być może w tak dużej rodzinie nie każdy ma bardzo głęboką wiarę, ale Bóg na tyle nas kocha, że zawsze czeka na każdego z nas w kościele. Nawet jeżeli nie spełniamy Jego oczekiwań względem nas, Bóg nigdy nie przestaje nas kochać. W każdej chwili jest gotów podać nam rękę pomocy, dając nam ludzi, którzy potrafią pomóc nam wrócić ku wierze.

Wiara jest czymś niezwykłym. Wierzymy w to, czego nigdy nie widzieliśmy. Chodząc do kościoła, na religię, modląc się i czytając Pismo Święte – czujemy obecność Jezusa.

Elizawieta Tymul