Навіны

Tegoroczny Dzień Papieski pod hasłem “Idźmy naprzód z nadzieją”

18 października b.r. w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Proboszcza parafii o. Dmitrija Łabkowa. Swoją obecnością Dzień Papieski zaszczycili Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie pan Leszek Wanat oraz Konsul pani Monika Hoffa.

Po Mszy Św. rozpoczął się program literacko-muzyczny, który prowadzili pani Anżelika Kuziuta oraz pan Wiktor Sidor. Swoim śpiewem program upiększył parafialny zespół wokalny „Liberamente” (kier. p. Anna Kulikowska). W wykonaniu zespołu zabrzmiały takie pieśni jak „Credo”, „W kruszynie chleba”, „W cieniu Twoich rąk”, „Duch Święty”, „List do Boga” oraz inne.

Jurorzy dokonali oceny prac plastycznych oraz wierszy, które przedstawione były na wystawie w Kościele. Zebrani w kościele mogli też podziwiać prezentację multimedialną o Św. Janie Pawle II, którą przygotowali moi uczniowie Anastazja Kłapatok oraz Paweł Miszkiel. Program przybliżył i przypomniał zebranym postać Wielkiego Polaka – Św. Jana Pawła II.

W trakcie programu został roztrzygnięty parafialny Konkursu Poetycko-Plastyczny “Idźmy naprzód z nadzieją”. Konkurs przebiegał w następujących kategoriach: własny wiersz, praca plastyczna oraz prezentacja multimedialna. Celem Konkursu było zainteresowanie parafian postacią Św. Jana Pawła II, propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Św. Jana Pawła II jako największego autorytetu moralnego współczesnego świata, pobudzanie aktywności poetyckiej i plastycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z parafii inspirowanych życiem i działalnością Św. Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział ponad 30 osób w wieku od 8 do ponad 50 lat. Podczas programu literacko-muzycznego zostały ogłoszone wyniki Konkursu z wręczeniem dyplomów oraz nagród ufundowanych przez naszą parafię na czele z proboszczem – o.Dmitrijem Łabkowym, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie oraz Fundację “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”. Jury Konkursu w składzie: proboszcz parafii o. Dmitrij Łabkow, Konsule Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Leszek Wanat oraz p. Monika Hoffa, mgr Wioletta Kowalczuk oraz przewodniczący juri o. Wiktor Bochan oceniło prace przedstawione na konkurs.

Oto wyniki:

Kategoria “Poezja” /własny wiersz/

I miejsce – Wadzim Korew (29 lat),Halina Korewa ( 52 lata)

II miejsce – Jana Małyszko (11 lat),Anastazja Małyszko (14 lat)

II miejsce – Julia Zaniewska (37 lat)

III miejsce – Janina Sienkiel (34 lata)

Kategoria “Praca plastyczna /collage/

I miejsce – Aleksandr Siergiejuk (15 lat)

II miejsce – Katarzyna Puczkowska (13 lat)

III miejsce – Paweł Miszkiel (16 lat)

Kategoria “Prezentacja multimedialna

II miejsce – Anastazja Kłapatok (18 lat)

II miejsce – Paweł Miszkiel (16 lat)

Kategoria “Praca plastyczna”

I miejsce – Weronika Popławska (27 lat)

I miejsce – Marek Kudriakow (12 lat)

I miejsce - Arina Zaniewska (9 lat)

II miejsce – Maria Rowba (52 lata)

II miejsce – Angelina Radziewicz 13 lat)

II miejsce – Aleksandra Bakacz (15 lat)

II miejsce – Augustyna Pietraszko (16 lat)

II miejsce – Jan Szagun (8 lat)

III miejsce – Jadwiga Guszczyńska (56 lat)

III miejsce – Paweł Pomiełow (12 lat)

III miejsce – Julia Radziuk (13 lat)

III miejsce – Władysław Sak (14 lat)

III miejsce – Jana Małyszko (11 lat)

Refleksją o wieczorze pamięci o Św. Janie Pawle II niech będzie wiersz autorastwa Wadzima Korewa oraz Haliny Korewoj, który zajął w Konkursie w kategorii “Wiersz własny” pierwsze miejsce:

Jakie serce trzeba mieć
Żeby objąć wszystkich.
Czy to smutny, czy wesoły,
Czy to grzeczny, czy zabójca.

Każdego pokochać,
każdemu przebaczyć,
To może tylko człowiek Miłosierdzia
I serca wielkiego,
Jak Święty Jan Paweł II.

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu za wezwanie, którego podjęli się biorąc udział w Konkursie i zapraszam do udziału w kolejnych.

mgr Wioletta Kowalczuk