Навіны

Wieczór Poezji “Miejcie Nadzieję...” 2017

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera…

Adam  Asnyk

14 listopada b.r.  w Parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce w Grodnie odbyła się IV edycja Parafialnego Wieczoru  Recytatorskiego Poezji Polskiej „Miejcie Nadzieję...”.  Młodzież oraz osoby dorosłe spotkały się w kameralnej atmosferze, żeby posłuchać oraz zarecytować wiersze polskich poetów w hołdzie tym wszystkim, którzy polegli w walce za Niepodległość Polski.  

Wspólnie z  Jurorami w składzie: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie panią Izabelą Rybak, Przezesem Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich na Białorusi panem Henrykiem Kaczyńskim  ocenialiśmy  uczestników Konkursu. Liczna grupa uczestników recytowała wiersze A.Asnyka, A. Mickiewicza, K.Baczyńskiego, W. Szymborskiej, ks. J. Twardowskiego, Cz. Miłosza.  Jury miało za zadanie ocenić uczestników według  następujących kryteriów: dobór tekstu, jego interpretacja, ogólne wrażenie artystyczne, kultura żywego słowa. W Konkursie wzięło udział ponad 20 osób w wieku od 14 do około 60 lat w trzech kategoriach wiekowych.

Oto Laureaci  Konkursu:

Kategoria 14-19 lat

I miejsce – Anastazja Kłapatok (18 lat)

I miejsce – Augustyna Pietraszko (16 lat)

I miejsce – Roman Adamin (16 lat)

 

Kategoria wiekowa 20-45 lat

I miejsce – Anżelika Kuziuta

I miejsce – Wadzim Korew

 

Kategoria 46 - 60 lat

I miejsce – Maria  Bułaj

I miejsce – Natalia Sarnowa

I miejsce – Danuta Rogowska

Laureaci oraz pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Fundację “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”  oraz  Proboszcza parafii o. Dmitrija Łabkowa.  Dziękuję naszym Fundatorom za wspaniałe prezenty.

Zachęcam parafian i swoich uczniów języka polskiego do udziału w następnych Konkursach Poezji Polskiej.

mgr Wioletta Kowalczuk