Навіны

"Wiara to dotykanie sercem"
św. Augustyn z Hippony

W terminie 16-19 maja b.r. odbyło się zakończenie kursu "Języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych" w Szkółce parafialnej przy parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce. 16-17 maja Świadectwa ukończenia kursu otrzymały dzieci i młodzież. Świadectwa wręczył ksiądz-proboszcz o. Dmitrij Łabkow. Dzieci poprzez recytowanie wierszy pokazały znajomość języka polskiego. W nagrodę dzieci i młodzież otrzymały książki, zeszyty i inne prezenty.

Diecezjalne Dni Młodzieży odbyły się 6-8 maja w parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku. Głównym mottem spotkania były słowa: „Wielkie rzeczy uczynił nam Bóg przez Maryję”.

Dużo młodych ludzi z grodzieńszczyzny wzięli udział w spotkaniu i tym samym pogłębili swoją więź z Kościołem, spotkali się z dawnymi przyjaciółmi i poznali nowych. Z naszej parafii, Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, było 79 osób i dwóch opiekunów.

З 7 па 14 мая прайшлі святыя місіі адразу ў двух парафіях Гродзенскай дыяцэзіі: Святой Тройцы ў Ішчолна і Хрыста Валадара Сусвету ў Скрыбаўцах. На працягу 8 дзён айцы рэдэмптарысты, а. Андрэй Ядкоўскі і а. Валерый Мазюк, дапамагалі парафіянам знаходзіць адказы на турбуючыя іх пытанні і вучыцца штодзённа жыць згодна з воляй Нябеснага Айца.

13 maja b.r. w Książnicy  Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została otwarta  II edycja wystawy prac plastycznych „Polska tradycja w mojej Rodzinie” autorstwa Polaków z parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie. (I edycja odbyła się 19 listopada 2016 roku w Galerii Sztuki Marchand w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 12).

Zawsze kroczymy naprzód, ale też nie chcemy zapomnieć, jaką drogą, skąd przyszliśmy. Stąd ważne miejsce w naszym życiu zajmuje pamięć, tradycje, nasza tożsamość. Przekazywanie wiary, tożsamości i języka polskiego jest naszym patriotycznym i ludzkim obowiązkiem. Każdy człowiek wyrastający bez rodzinnego i ojczystego korzenia i nie posiadający własnej tozsamości, jest jak roślina, która wcześniej czy póżniej obumiera.

26 kwietnia b.r. w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce zostały ogłoszone wyniki II edycji Parafialnego Konkursu “Polska tradycja w mojej Rodzinie”. Konkurs był ogłoszony w następujących kategoriach: wiersz własny, praca plastyczna, praca ręczna. Celami Konkursu było: kształtowanie poczucia własnej tożsamości, uwrażliwienie na piękno polskich tradycji rodzinnych, prezentacja oraz popularyzacja ciekawych polskich tradycji rodzinnych na Kresach. W konkursie wzięło udział 39 osób w wieku od 5 lat do ponad 55 lat. Wystawę prac można było podziwiać w naszym Kościele od 1 kwietnia b.r.

Святкуйма 500-годдзе беларускай Бібліі разам

У 1517 годзе ўбачыла свет першая беларуская друкаваная кніга – наш зямляк Францыск Скарына выдаў “Псалтыр”. У прадмове ён напісаў, што выдаў кнігу на роднай мове “найперш для ўшанавання і хвалы Бога ў Тройцы адзінага і прачыстай Маці Яго Марыі… а таксама для карысці паспалітага люду і асабліва з тае прычыны, што мяне літасцівы Бог з гэтае мовы на свет пусціў...”

Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго» (Ян 3, 16-17)

01 kwietnia 2017 roku w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce oraz jeszcze w ośmiu parafiach grodzieńszczyzny odbyła się Wielkanocna Akcja „Paczka” dla rodzin wielodzietnych, mało zasobnych, osób niepełnosprawnych zorganizowana przez Fundację z Warszawy “Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” na czele z Prezesem p.Arturem Wolterem oraz wolontariuszem Fundacji Wiesławem Leszko.