Навіны

Гледачы польскай праграмы “Ziarno” (TV POLSKA) маюць магчымасць часта бачыць танцуючага з дзецьмі і спяваючага з імі аб тым, што “хрысціянін танцуе”, Кс. Біскупа Антонія Длугаша. Такім спосабам Кс. Біскуп абвяшчае дзецям і шукаючым сапраўднай радасці, што хрысціянства можа быць толькі радасным, што Хрыстос прагне, каб Яго радасць была ў нас і каб яна была поўнай.

Środa Popielcowa oznajmia nam początek Wielkiego Postu, czterdziestodniowego okresu pokuty i nawrócenia. Jest to szczególny czas w ciągu roku, kiedy staramy się głębiej przeżywać swoją wiarę i zatrzymać się nie tylko nad codziennością, ale i nad swoim życiem w ogóle, skierować się ku wieczności. Mamy w tym czasie na nowo uświadomić sobie, że nasze życie ziemski jest to tylko chwila w porównaniu z wiecznością ku której zmierzamy. Liturgia Kościoła podaje na ten czas teksty słowa Bożego, które mówią o nawróceniu i pokucie, szczególnie poprzez post, jałmużnę i modlitwę. Jesteśmy niejako zaproszeni do wypłynięcia na głębię naszej wiary. Jak nie zmarnować tego czasu? Odpowiedź daje nam słowo Boże z liturgii Środy Popielcowej, które mówi o tych trzech czynach pokutnych: modlitwie, poście i jałmużnie.

"Спачатку было слова ..."
Ўсё добрае хутка канчаецца, засталося яшчэ толькі памыць посуд і падмясці падлогу ... толькі што скончылася дзяленне аплаткам, а можа дзяленне жычлівым словам.
Але, з самага пачатку ...

Віфлеемскае Святло Супакою, гэта штогадовая скаўцкая акцыя перадачы перад Калядамі сімвалічнага полымя, запаленага ў гроце Нараджэння Хрыстова ў Віфлееме. Віфлеемскае Святло з'яўляецца сімвалам цяпла, любові, міру і надзеі. Кампанія была пачата ў 1986 годзе аўстрыйскім радыё і тэлебачаннем у Лінцы, на дабрачынную дзейнасць для дзяцей-інвалідаў і патрабуючых. Ідэя перадачы Віфлеемскага Святла Супакою належыць аўстрыйскім скаўтам.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii odbyła się ceromonia przyjęcia nowych kandydadek do grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej zwyczajowo nazywanej Bielanki. 10 dziewczyn w różnym wieku rozpoczęły swoją posługę w parafii.

Już nie pierwszy rok w naszej parafii jeszcze przed świtem kościół gromadzi liczne rzesze dzieci i ich rodziców. Rozpoczął się kolejny Adwent. Łacińskie „Adventus” - oznacza przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Liturgia adwentowa wzywa nas do czuwania, abyśmy nie zmarnowali naszego życia. Adwent jest także czasem przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, tj. na Uroczystość Bożego Narodzenia.

Roraty, adwentowe msze odprawiane przed wschodem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa".

"Усё ў свой ​​час. Для сапраўднай мудрасці таксама трэба адчакаць на адпаведні час."- св. Арнольд Янссен.
Панядзелак – першыя рараты для моладзі. Было нас шмат, гэта значыць, што мы зацікаўлены, каб гэты час змяніў нашыя сэрцы і жыццё.